ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG

ĐIỂM THƯỞNG

GIÁ TRỊ CỦA ĐIỂM THƯỞNG

CÁC LOẠI ĐIỂM THƯỞNG

CÁC BƯỚC ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG

 QUÀ TẶNG

Hãy tham gia khảo sát để nhận những phần quà đặc biệt và có giá trị (mã code, Iphone 6S, TV) từ chúng tôi.
Để chọn được người chiến thắng, chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên trong số những người tham gia đạt tiêu chuẩn và sẽ thông báo giải thưởng trên trang web trong vòng 7 ngày làm việc sau khi cuộc khảo sát kết thúc